משמורת ואימוץ

בחינת רצון הקטין בהקשר למשמורת

תמ"ש (כפ"ס) 2994/01 ק. נ' ק. (יעקב כהן, 24.9.2008)

משמורת – רצון הילד בקביעת משמורתו – אופן בחינת רצונו של הקטין במכלול השיקולים

בית המשפט הורה על העברת משמורת בקטין לידי אביו לאחר שבחן את רצון הקטין והעניק לו משקל מכריע בנסיבות הענין

לבית המשפט הוגשה בקשה ליישוב סכסוך. הבקשה הוגשה בידי אב, אשר ייוצג ע"י עו"ד איתן ליפסקר ובמרכזה נושא העברת משמורת בנו לידיו. הבן, כבן 14 וחצי, הביע רצון לעבור למשמורת האב. הבקשה נדונה בפועל כתביעת משמורת ובמסגרת ההליך נפגש השופט עם הבן פעמיים והחליט לקבל את הבקשה למרות התנגדות נחרצת מצד האם. בפסק הדין מתווה בית המשפט את השיקולים שיש לשקול במסגרת תביעה זו והוא מציין כי רצונו של הילד הנו רק שיקול אחד מתוך כלל השיקולים. גם כאשר יש לרצון הילד משקל בולט, הרי שיש לבחון רצון זה באמצעות מספר פרמטרים ובהם מידת הכנות הנפשית של הילד, עומק רצונו, בחירתו החופשית במנותק ממסרים או השפעה העשויה להיות מצד אחד ההורים או שניהם, בגרותו ורצינותו של הילד ובכלל זה יכולתו להבין את משמעות ותוצאות רצונו. בפגישותיו עם הקטין נעזר השופט בעובדת יחידת הסיוע אשר עימתה את הקטין עם תוצאות ותרחישים אפשריים כפועל יוצא מהעברת המשמורת ורק לאחר ששוכנע השופט כי רצונו של הקטין אכן עומד במבחנים המגוונים שהוזכרו לעיל, הוחלט לקבל את התביעה על אף התנגדות נחרצת מצד האם, אשר אף נבדקה בעבר בבדיקת מסוגלות הורית ונמצא כשירה להיות משמורנית על ילדי הצדדים.

האב היה מיוצג בידי משרד עו"ד איתן ליפסקר

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן
מאמרים